“นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง”

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.